nsdfjk 404 Hjerteportalen.dk

Stor tak til dig!

Det glæder os, at at du har lyst til at deltage i vores forskningsprojekt kaldet Teledialog.

Vi vil gerne hjælpe hjerteborgere til bedre livskvalitet og give større selvindsigt i eget behandlingsforløb. Med indførsel af ny velfærdsteknologi forventer vi væsentlige fordele for både hjerteborger og samfund ved at forebygge genindlæggelser.

Det er vores tese, at både hjerteborger og sundhedsvæsen opnår bedre resultater i behandlingsforløbet.

Se vores korte introduktionsvideo om projektet.